Регламент

IV НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА НОВИ ДЕТСКИ ПЕСНИ
„ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА”
20.03.2021г. – 02.07.2022г.

Р Е Г Л А М Е Н Т

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
* Националният фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината” е ежегоден, има конкурсен характер и се случва в рамките на две календарни години.
* Заключителният гала – концерт за избор на песента на годината от всяко издание на НФ”Детска мелодия на годината” ще се провежда през месец юли.
* Сдружение с нестопанска цел „За българска музика и изкуство” е организатор на НФ „Детска мелодия на годината”.
* Meдийни партньори на НФ „Детска мелодия на годината”. са БНТ , Детската телевизия Екидс, онлайн телевизията „СтартТВ”

II. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
* Даване нов тласък на творческите отношения между българските композитори, поети, музиканти, вокални педагози и талантливите ни деца и юноши.
* Чрез нови стойностни и подходящи за деца и юноши песни да се преодолее част от дефицита в музикалното и нравствено възпитание на българските деца и юноши.
* Създаване на качествена музикална аудио и видео-продукция, която да бъде популяризирана от българските радиа, телевизии и чрез интернет.
* Приобщаване на малките българчета по света към родния език, музика, дух и култура.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. НАБИРАНЕ НА НОВИ ПЕСНИ
1.1.В този етап на Фестивала могат да участват автори на музика, които до 01.06 2021г. изпратят демо запис на своя песен на MP3 и попълнена заявка за участие на следния електронен адрес: pesni.dm@abv.bg . Демо записът не е нужно да е направен в професионално звукозаписно студио, нито изпълнението да е от дете или вокална група. Песента може да бъде изпълнена и от автора, акомпанирана само с пиано или друг съпровождащ инструмент. Журито по селекция на песните може лесно да се ориентира дали „суровата” още песен има потенциал да стане бъдещ хит. Изпълнителите на всяка от допуснатите за участие песни, ще бъдат избрани след националната онлайн селекция на пеещи деца.
1.2.Всеки автор на музика или аранжимент може да кандидатства с няколко песни, но само до 2 негови песни могат да попаднат сред допуснатите за участие 14 нови песни. За авторите на текстове няма ограничения в броя песни по техен текст, попаднали в избраните 14.
1.3.Песните, с които се кандидатства, не трябва да са изпълнявани пред публика, да не са издавани на диск, да не са представяни на други конкурси и фестивали или огласявани чрез интернет. Само текстът на песните се допуска да бъде вече публикуван и познат за широката публика.
1.4.Текстът на песните трябва да е на български език, а времетраенето на всяка песен – до 4мин.
1.5.Песните трябва да са съобразени с възрастовите певчески специфики и тематика, подходящи за деца до 14- годишна възраст. Текстовете на песните да отразяват детските мечти, стремежи и богатото многообразие на детския свят, да възпитават подрастващите в нравствени добродетели.
1.6.Подборна комисия от доказани професионалисти избира за участие във Фестивала до 14 песни. Авторите на избраните 14 песни ще бъдат уведомени писмено до 07.06.2021г. Информацията за допуснатите песни ще бъде публикувана до 10.06.2021г. на страницата на НФ „Детска мелодия на годината” във Facebook: https://www.facebook.com/detskamelodia/ и в уебстраницата на Фестивала: www.detskamelodia.bg
1.7. Изпълнители на допуснатите за участие 14 песни ще се избират от авторите и продуцентите на Фестивала след онлайн прослушване за пеещи деца до 14 годишна възраст. Авторските екипи на избраните за участие 14 песни трябва да довършат окончателния аранжимент и нотния текст на песните си до 30.06.2021г.

2. ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЦА ИЗПЪЛНИТЕЛИ
2.1.В този етап на НФ ”Детска мелодия на годината” могат да участват деца(солови изпълнители, дуети, триа, квартети и други вокални формации) на възраст до 14 години, т. е. да не навършват 15 години до 31.12.2021г.
2.2. От 20.03.2021г. до 1.06.2021г. кандидатите за изпълнители на новите песни от НФ ”Детска мелодия на годината”, могат да изпращат по електронен път на pesni.dm@abv.bg следните материали:
* Видеозапис с телефон от живо изпълнение с две песни на български език или линкове към видеозаписи от концертни и фестивални участия на живо, публикувани в мрежата.
!!! Задължително условие е едната от песните да бъде от предходно издание на НФ ”Детска мелодия на годината” – 2018г. или 2019г. Инструменталите на песните от албумите 2018г. и 2019г. може да поръчате на сайта на фестивала: https://detskamelodia.bg/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd/
Всеки инструментал е на цена от 5.00 лв., а албум с инструментали на 14 песни може да се закупят за 20.00лв.
* Две фотографии на кандидата – портретна и в цял ръст.
* Попълнена и подписана от родител заявка за участие. Подписаната заявка може да е сканирана или снимана с телефон.
* Копие или снимка с телефон на документ за платена такса по банков път.
2.3. Имената на децата или вокалните групи, избрани за изпълнители на песните от 2021г., ще бъдат оповестени на уеб страницата на Фестивала – www.detskamelodia.bg и във Фейсбук – https://www.facebook.com/detskamelodia/ до 15.06.2021г. Родителите на децата, избрани за изпълнители на финалните песни ще бъдат уведомени по телефон и писмено, по електронен път.
2.4.Таксата за участие в прослушването за избор на изпълнители на песните от „Детска мелодия на годината, 2021” е както следва:
* индивидуален изпълнител – 30.00 лв на участник
* дует, трио или квартет – 15.00 лв на участник
* вокални формации/ квинтет и повече участници/ – 10.00 лв на участник
Срещу тази такса всеки участник или вокална група има възможността да стане първият изпълнител на песен от „Детска мелодия, 2020”, да запише песента в професионално звукозаписно студио, да участва в заснемането на видеоклип към нея, песента в негово изпълнение да бъде включена в музикален албум, да участва в гала-концерта за избор на песен на 2021г. Изпълнителите на финалните песни участват и в разпределението на финансовата част от наградата, която песента може да получи на гала-концерта.
Банка ДСК, IBAN: BG 12 STSA 9300 0025 0597 27 BIC: STSABGSF
Сдружение ”За българска музика и изкуство”
Основание: такса участие в прослушване

3. АУДИО И ВИДЕОЗАПИС НА 14-ТЕ ФИНАЛНИ ПЕСНИ
3.1.Аудиозаписите на песните от децата – изпълнители и заснемането на видеоклиповете на 14-те песни се реализират с финансовото и техническо съдействие на продуцентите на Фестивала.
3.2.Аудиозаписите на песните с избраните деца- изпълнители трябва да са готови до 31.08.2021г., а видеоклиповете да бъдат заснети до 31.10.2021г.
3.3.Видео клиповете започват да се излъчват от 1.12.2021г. в телевизионен ефир – ТВ Екидс в, в БНТ 2 и в Youtube на канала на НФ„Детска мелодия на годината”.

4. ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗА ИЗБОР НА ПЕСЕН НА 2021г.
4.1.Гала-концертът на Четвъртото издание на Националния фестивал „Детска мелодия на годината” ще се състои на 02.07.2022г.
4.2.На гала-концерта ще бъдат представени финалните 14 песни, които ще бъдат оценявани от 7 членно професионално жури, съставено от изтъкнати специалисти в областта на детското творчество, както и от 7 членно детско жури, в което участват деца с таланти в различни области на изкуството.
4.3. Финалният гала-концерт ще се излъчи на запис в национален ТВ ефир и в интернет. В гала-концерта ще вземат участие и множество деца – таланти от вокални, танцови и театрални детско-юношески формации, които ще представят своите творчески постижения.

5.НАГРАДЕН ФОНД
*Първа награда – 5 000лв(пет хиляди лева)
* Втора награда – 3 000лв(три хиляди лева)
* Трета награда – 1 000лв(хиляда лева)
* Награда на любима песен публиката – 500лв(петстотин лева)
Всяка награда за песен се разпределя между творческите екипи както следва:
* Музика – 40% * Текст – 20% *Аранжимент – 30% *Изпълнение – 10%

6. ИЗДАВАНЕ НА АЛБУМ С ФИНАЛНИТЕ 14 ПЕСНИ от 2021г.
6.1.Всяка от 14-те песни, допуснати до участие в Националния фестивал „Детска мелодия на годината,2021” влиза в музикален албум, заедно с инструменталната версия на песента. Нотите и текста на песните ще се публикуват след издаването на албума на страницата на Фестивала и под видеото на всяка от песните в Youтube.
Албумът „ДЕТСКА МЕЛОДИЯ,2021г.” се издава след провеждането на гала-концерта, най-късно до 31.12.22г.
6.2.Авторските възнаграждения за правото на включване на всяка от песните в албума „ДЕТСКА МЕЛОДИЯ, 2021” се заплащат на авторите както следва:
*400лв. музика
*300лв.аранжимент
*200лв. текст

Идеята, името и регламента на Националния фестивал „Детска мелодия на годината” са частна интелектуална собственост и продуцентите му си запазват правото на промени в регламента. Фестивалът е предоставен за реализация на Сдружение „За българска музика и изкуство”. Използването му от неоторизирани лица или под друга форма или име, ще се преследва от закона за авторското и сродните му права.

Изтеглете регламентът в PDF формат тук.