Регламент

V НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА НОВИ ДЕТСКИ ПЕСНИ

„ ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА”
1.01.2022г. – 01.07.2023г.

РЕГЛАМЕНТ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

* Националният фестивал за нови авторски детски песни „Детска мелодия на годината” е ежегоден и има конкурсен характер.
* Заключителният гала – концерт за избор на най-добрите песни от всяко издание на Националния фестивал ”Детска мелодия на годината” се провежда през месец юли, на втората година от началото на всяко издание. 
* Сдружение с нестопанска цел „За българска музика и изкуство” е организатор на Националния фестивал „Детска мелодия на годината”. 
* Meдийни партньори на Националния фестивал „Детска мелодия на годината”  са  БНТ, Детската телевизия Екидс и ТВ1.

 

II. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
* Даване нов тласък на творческите отношения между българските композитори, поети, музиканти, вокални педагози и талантливите ни деца и младежи.
* Чрез нови, стойностни и възрастово подходящи песни да се преодолее част от дефицита в музикалното и нравствено възпитание на подрастващите.
* Създаване на качествена музикална аудио и видео-продукция, която да бъде популяризирана от българските радиа, телевизии и в интернет.
* Приобщаване на подрастващите българчета по света към родния език, музика, дух и култура. 

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. НАБИРАНЕ НА НОВИ ПЕСНИ

1.1. В този етап на Фестивала могат да участват екипи от автори на музика и текст, които до 1.01 2022г.  до 31.03.2022г., изпратят демо запис на своя песен на MP3  и попълнена  заявка за участие на следния електронен адрес: pesni.dm@abv.bg . Демо записът не е нужно да е направен в професионално звукозаписно студио, нито изпълнението да е непременно от дете или вокална група. Песента може да бъде изпълнена от автора, акомпанирана само с пиано или друг съпровождащ инструмент. Журито по селекция на песните може да се ориентира дали „суровата” още песен има потенциал да стане бъдещ хит. Продуцентите на фестивала оказват съдействие на авторите с избор на аранжори, в случай, че авторът на музиката не е аранжор или няма техническата възможност да аранжира сам песента.  

1.2.Всеки автор на музика може да участва в селекцията с до  2 песни, авторите на текстове могат да участват с до 3 текста, а аранжорите на песни могат да участват с до 3 аранжимента. 

1.3. Изпълнители на допуснатите за участие 14 песни ще се избират от авторите и продуцентите на Фестивала сред участниците в онлайн прослушване за пеещи деца до 14 годишна възраст. 

1.4.Песните, с които се кандидатства, не трябва да са изпълнявани пред публика, да не са издавани на диск, да не са представяни на други конкурси и фестивали или огласявани чрез интернет. Само текстът на песните се допуска да бъде вече публикуван и познат за широката публика.  

1.5.Текстът на песните трябва  да е на български език, а времетраенето на всяка песен – до 4мин. Песните трябва да са съобразени с възрастовите певчески специфики, а  тематиката им да е подходяща за деца до 14- годишна възраст. Текстовете на песните да отразяват детските мечти, стремежи и богатото многообразие на детския свят, да възпитават подрастващите в нравствени добродетели.

1.6.Подборна комисия  от доказани професионалисти избира за участие във  Фестивала до 14 песни. Авторите на избраните 14 песни ще бъдат уведомени писмено до 10.04.2022г. Информацията за допуснатите  песни ще бъде публикувана  до 15.04.2022г. на страницата на НФ „Детска мелодия на годината” във Facebook:   https://www.facebook.com/detskamelodia/  и в новините на уебстраницата на Фестивала: www.detskamelodia.bg  

1.7.Авторските екипи на избраните за участие 14 песни трябва да довършат окончателния аранжимент и нотния текст на песните си до 30.04.2022г.

 

2. ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЦА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

2.1. В този етап от V Националeн фестивал ”Детска мелодия на годината” могат да участват деца(солови изпълнители, дуети, триа, квартети и други вокални формации) на възраст до 14 години/ кандидатите да не навършват 15 години до 31.12.2022г./

2.2. От 1.01.2022г. до 31.03.2022г.  кандидатите за изпълнители на новите песни от V Национален фестивал ”Детска мелодия на годината”, могат да изпращат по електронен път на detskamelodia@abv.bg  следните материали:

 * Видеозапис от живо изпълнение с две песни на български език или  линкове към видеозаписи от концертни и фестивални участия на живо, публикувани в мрежата. 

* Две фотографии на кандидата – портретна и в цял ръст.

* Попълнена и подписана от родител заявка за участие. Заявките за вокалните формации се подписват от художествените им ръководители. Подписаната заявка може да е сканирана или снимана с телефон.

* Копие или снимка с телефон на документ за платена такса по банков път.

2.3. Имената на децата или вокалните групи, избрани за изпълнители на песните от  2022г., ще бъдат оповестени в новините на уеб страницата на Фестивала –  www.detskamelodia.bg  и на страницата във Фейсбук –  https://www.facebook.com/detskamelodia/  до 15.04.2022г. Родителите на децата, избрани за изпълнители на финалните песни ще бъдат уведомени по телефон и писмено, по електронен път.

2.4. Таксата за участие в прослушването за избор на изпълнители на песните от „Детска мелодия на годината, 2022” е както следва:

* индивидуален изпълнител – 50.00 лв на участник

* дует, трио или квартет – 25.00 лв на участник    

* вокални формации/ квинтет и повече участници/  –  15.00 лв на участник

Срещу тази такса всеки участник или вокална група има възможността да стане оригиналният, първи  изпълнител на нова песен от юбилейното пето издание на Националния фестивал „Детска мелодия на годината”, да запише песента в професионално звукозаписно студио и да  участва  в заснемането на видеоклип към нея. Финалните 14 песни ще бъдат включени в музикален албум, а изпълнителите им  участват и в гала-концерта за избор на песента на 2022г. Изпълнителите на наградените песни участват и в разпределението на финансовата част от наградния фонд.

Таксите за участие в националното онлайн прослушване се внасят в:

Банка ДСК, IBAN: BG 12 STSA 9300 0025 0597 27   BIC: STSABGSF 

Сдружение ”За българска музика и изкуство” 

Основание: Име на детето/вок. формация, такса ДМГ 2022

 

3. АУДИО И ВИДЕОЗАПИСИ НА 14-ТЕ ФИНАЛНИ ПЕСНИ

3.1.Аудио записите на песните от децата – изпълнители и заснемането на видеоклиповете на 14-те песни се реализират с финансовото и техническо съдействие от продуцентите на Фестивала.

3.2.Аудиозаписите на песните с избраните деца – изпълнители трябва да са готови до 30.06.2022г., а видеоклиповете да бъдат  заснети до 31.10.2022г.  

3.3.Видео клиповете започват да се излъчват от 1.12.2022г. в  Youtube, на канала на НФ „Детска мелодия на годината”, а лсед това и в телевизионен ефир – ТВ Екидс , в БНТ 2 и ТВ1.

 

4. ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗА ИЗБОР НА ПЕСЕН НА 2022г.

4.1.Гала-концертът  на Петото издание на Националния фестивал „Детска мелодия на годината” ще се състои на 01.07.2023г. 

4.2.На гала-концерта ще бъдат представени финалните 14  песни, които ще бъдат оценявани от 7 членно професионално жури, съставено от изтъкнати композитори, поети и изпълнители, както и от 7 членно детско жури, в което участват деца с изявени музикални заложби.

4.3. Финалният гала-концерт ще се излъчи на запис  в национален ТВ ефир и в интернет. В гала-концерта ще вземат участие и множество талантливи деца от вокални, танцови и театрални детски и младежки формации, които ще представят своите творчески постижения.

 

5.НАГРАДЕН ФОНД

       * Първа награда  – 5 000лв(пет хиляди лева)

       * Втора награда  – 3 000лв(три хиляди лева)

       * Трета награда  – 1 000лв(хиляда лева)

Всяка награда за песен се разпределя между творческите екипи както следва:

  * Музика  – 40%    * Текст – 20%    *Аранжимент – 30%   *Изпълнение – 10%

 

6. ИЗДАВАНЕ НА АЛБУМ С ФИНАЛНИТЕ 14 ПЕСНИ от 2022г.

6.1.Всяка от 14-те песни, допуснати до участие в Националния фестивал „Детска мелодия на годината, 2022” влиза в музикален албум, заедно с инструменталната версия на песента. Текстовете на песните се публикуват след издаването на албума, под видеото на всяка от  песните в Youтube.

Албумът „ДЕТСКА МЕЛОДИЯ, 2022г.” се издава на диск или като онлайн албум, след провеждането на гала-концерта, най-късно до 31.12.23г.

6.2.Авторските възнаграждения за правото на включване на всяка от песните в албума „ДЕТСКА МЕЛОДИЯ, 2022” се заплащат на авторите както следва:

*400лв. музика

 *300лв.аранжимент

 *200лв. текст

Идеята, името и регламента на Националния фестивал  „Детска мелодия на годината” са частна интелектуална собственост и продуцентите му си запазват правото на промени в регламента. 

Фестивалът е предоставен за реализация на Сдружение „За българска музика и изкуство”. Използването му от неоторизирани лица или под друга форма или име, ще се преследва от закона за авторското и сродните му права.