НФ "Детска мелодия на годината" се реализира с подкрепа и съфинансиране от Национален фонд "Култура"

Детска мелодия на годината се осъществява с медийната подкрепа на:

Запознайте се с нашите партньори:

ПОДКРЕПА И ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ